Travma ve Acil Tedaviler

Travma ve Acil Tedaviler

Çocuklarda ağız ve çene bölgesinde yaralanmalara sıklıkla rastlamaktayız.

Dokuların hasar gördüğü durumlar:

Travmalarda sıklıkla dokularda ciddi yaralanmalar olurken dişlerde herhangi bir hasar görülmez. Dokuların yaralandığı durumlarda yabancı cisimler açık yaradan temizlenir. Temiz tutulması, enfeksiyon kapmaması oldukça önemlidir.

Dişlerin hasar gördüğü durumlar:

Herhangi bir nedenle travmaya uğrayan çocuk ve yetişkin hastada hemen dişler kontrol edilir. Eğer dişte küçük bir kırık varsa ve kırık diş parçası bulunabildiyse diş parçası ile birlikte travmayı takip eden en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır. Uygun koşullarda (kırılan diş parçasını taşımak için en uygun ortam soğuk süttür) ve en hızlı sürede diş hekimine ulaştığınız takdirde diş parçası yapıştırılarak dişler eski haline getirilebilir.

Eğer dişte kırıkla birlikte pulpa(sinir dokusu) da açılmışsa yine kırık parçayı soğuk süte koyarak en kısa sürede diş hekimine ulaşmalısınız. Açılan sinir dokusu nedeniyle kanal tedavi yapılarak yine kırık diş parçası yapıştırılır.

Avülsiyon

Travmaya uğrayan çocuk ve yetişkin hastada bazen dişler yerinden çıkabilir. Yerinden çıkan dişler bulunabilirse kök kısmından değil, kron kısmından tutularak soğuk süte konulur. Yarım saat içerisinde uygun koşullarda kliniğe ulaştırıldığında yerine yerleştirilebilmektedir.

Uzm. Dr. Dt. Tuğba ÇINAR

Çocukların Diş Kliniği